Adatkezelési szabályzat | robot_dreams
A megrendelés állapotának követéséhez, kérjük, engedélyezd e-mailben.
Írd be az e-mailben kapott kódot Írd be az SMS-ben kapott kódot
 
A kód 2 percig érvényes Az SMS-ben kapott kód 2 percig érvényes
Biztosan ki szeretnél lépni?
A munkamenet lezárult
Vissza a kezdőlapra

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

Mi, a LABA Magyarország Oktatási Kft. (a továbbiakban: "Társaság", "mi") egy oktatási platform vagyunk, amely online tanfolyamokat, webináriumokat és előadásokat kínál az üzleti élet különböző területein (a "Szolgáltatások"). Megértjük, hogy Önnek fontosak az adatvédelmi érdekei, és ennek megfelelően felelősségteljesen kezeljük az Ön jogait. Ez az adatkezelési szabályzat a Társaság weboldalainak (https://l-a-b-a.hu, https://skvot.hu és https://robotdreams.hu; a továbbiakban együtt vagy bármelyik külön-külön: "Weboldal") használatára vonatkozik, és meghatározza azt, hogy hogyan kezeljük a Weboldal felhasználóitól és az ügyfeleinktől szerzett személyes adatokat. 

A Társaság az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: “GDPR”) és a 2018. évi XXXVIII. törvénnyel módosított, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján adatkezelőként jár el, amikor az adatgyűjtés módszereit ellenőrzi és meghatározza a személyes adatok felhasználásának céljait.

A jelen Szabályzat azokra a személyekre vonatkozik, akiknek személyes adatait adatkezelőként kezeljük vagy a jövőben kezelhetjük; többek között, de nem kizárólagosan, ha az ilyen személyek használják a Weboldalunkat, regisztrációs űrlapot nyújtanak be, érdeklődéssel fordulnak hozzánk, követik a jelen Szabályzatra mutató hiperlinket, vagy részt vesznek olyan rendezvényeinken, amelyeken személyes adatokat gyűjtünk.

A személyes adatok megadásával Ön kijelenti, hogy (i) tájékoztatást kapott a Társaságtól az Ön személyes adatainak az itt meghatározott módon és célokra történő kezeléséről, vagy (ii) Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság az Ön személyes adatait marketing célokból kezelje. Ön bármikor leiratkozhat a megkereséseinkről vagy visszavonhatja a hozzájárulását azáltal, hogy kapcsolatba lép velünk, vagy rákattint az e-mailjeinkben található leiratkozás gombra.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk az ügyfeleinktől és a Weboldal felhasználóitól szerzett személyes adatok védelme érdekében, és betartjuk a helyi adatvédelmi jogszabályokat a ránk vonatkozó mértékig. Felelősek vagyunk az adatkezelési eljárásaink naprakészen tartásáért és frissítéséért, hogy azok megfeleljenek az adatvédelmre és adatbiztonságra vonatkozó jogi követelményeknek. Kérjük, rendszeresen olvassa újra ezt a Szabályzatot, mivel időről időre szükségessé válhat annak módosítása. A Weboldal és/vagy Szolgáltatásaink ilyen módosításokat követő használata a módosítások elfogadásának minősül.

Ha nem ért egyet személyes adatainak az Adatkezelési Szabályzat szerinti kezelésével, kérjük, ne adja meg nekünk az Önre vonatkozó személyes adatokat. Az alkalmazandó jogszabályok és a jelen szabályzat értelmében bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

További információt talál a GDPR-ról és az itt alkalmazott definíciókról az alábbi linken:

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj 

1. Milyen adatokat gyűjtünk és hogyan szerezzük meg az Ön személyes adatait?

 

Csak olyan információkat gyűjtünk és kezelünk Önnel kapcsolatban – és csak a jelen Szabályzatban meghatározott mértékben –, amelyek szükségesek ahhoz, hogy válaszolhassunk az Ön kérésére, valamint hogy lehetővé tegyük Önnek a Weboldal használatát és Szolgáltatásaink nyújtását. Amikor feliratkozik a hírlevelünkre vagy marketingkommunikációnkra, Ön hozzájárul ahhoz, hogy nevét és elérhetőségi adatait begyűjtsük. Ezen túlmenően a Társaság egyéb személyes adatokat is kezelhet, ha Ön azokat önkéntesen biztosítja a számunkra.

1.1. Milyen információkat szerzünk Önről a Szolgáltatásaink nyújtása közben?

Az alábbi személyes adatokat gyűjthetjük és kezelhetjük a Szolgáltatásaink biztosítása közben:: 

 • Teljes név;
 • Kapcsolattartási adatok, különösen e-mail cím, telefonszám, postai cím;
 • Születési idő;
 • Munkahely vagy oktatási intézmény és az Ön által betöltött pozíció;
 • Kép- és videófelvétel az Ön részvételéről;
 • Kapcsolattartási előzmények;
 • Azok a személyes adatok, amelyeket visszajelzési űrlapokból vagy kérdőívekből gyűjtünk.
   

Ezeket az adatokat elsősorban akkor biztosítja a számunkra, amikor regisztrál képzési eseményeinkre, részt vesz rajtuk, és kommunikál ügyfélszolgálatunkkal.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban ügyfél-elégedettségi felméréseket végzünk. Ezek a felmérések különböző kommunikációs csatornákon (e-mail, hívások, sms és WhatsApp) keresztül végezhetők. Általában rögzítjük az Önnel folytatott kommunikációt és a felmérés kérdéseire adott válaszait. Ha Ön engedélyt ad rá, közzétehetjük visszajelzéseit, különösen a Weboldalon vagy a Társaság marketinganyagaiban.

1.2. Milyen információkat gyűjtünk Önről a Weboldal használata során?

A Weboldal használata során a következő információkat gyűjthetjük Önről:

 • az Ön eszközére (eszközeire) vonatkozó információkat, különösen a hardver modelljét, az információs rendszer verzióját és a mobilhálózatra vonatkozó információkat;
 • Internetprotokoll-cím (IP-cím);
 • böngészőverzió és böngészőbeállítás;
 • felhasználói fiókinformációk, például felhasználónév és jelszó a hitelesítéshez és a hozzáféréshez;
 • a Weboldalunk használatára vonatkozó részletek (a cookie-k és hasonló technológiák használatával).

"Cookie-kat" használhatunk a Weboldal kezelésének elősegítésére, valamint annak érdekében, hogy javítsuk a Weboldal használhatóságát és testreszabott üzeneteket biztosítsunk az Ön számára. Kérjük, olvassa el a Cookie Szabályzatunkat a cookie-król szóló további információkért, és használja a cookie-eszközünket a preferenciák kiválasztásához.

1.3. Az Ön megkereséséből vagy a kitöltött regisztrációs űrlapból szerzett információk

Amikor Ön kitölt egy regisztrációs vagy kapcsolatfelvételi űrlapot, hogy információkat kapjon a Szolgáltatásainkról, akkor elkérjük az Ön teljes nevét, e-mail címét és telefonszámát. Az Ön elérhetőségeire azért van szükségünk, hogy az Ön által kért választ és információt meg tudjuk adni. Különböző kommunikációs csatornákon keresztül léphetünk kapcsolatba Önnel, például e-mailben, telefonon, WhatsAppon, sms-ben, közösségi médiában stb.

Miután megkezdtük a kommunikációt Önnel, további információkat kaphatunk és tárolhatunk Önről – akár személyes adatokat is. Különösképpen felhívjuk a figyelmét arra, hogy rögzíthetjük és megőrizhetjük az Önnel folytatott kommunikációnkat (telefonbeszélgetések vagy e-mailben, WhatsAppon stb. folytatott levelezés rögzítése).

1.4. A harmadik féltől kapott információk kezelése

A Társaság esetenként személyes adatokat gyűjthet Önről harmadik felektől, különösen akkor, ha az Ön munkáltatója vagy szakmai szervezete az Ön érdekében megrendeli és kifizeti képzési szolgáltatásainkat. Előfordulhat az is, hogy harmadik féltől származó platformról/honlapról gyűjtjük az Ön adatait, ha Ön a regisztráció során erre vonatkozó linket biztosít a számunkra (pl. Facebook, LinkedIn profil stb.).

Abból a célból is gyűjthetünk harmadik felektől bizonyos adatokat potenciális ügyfelekről, hogy validáljuk a szolgáltatásaink iránti piaci keresletet és ehhez igazítsuk a marketingstratégiánkat. Az ilyen módon gyűjtött információk (pl. életkor, iparág, országcsoportok) személyazonosításra nem alkalmasak, és nem kezeljük őket személyes adatként.

1.5. Gyermekek személyes adatainak kezelése

Felhívjuk figyelmét, hogy Weboldalunk és Szolgáltatásaink nem céloznak 16 év alatti személyeket. Gyermeknek tekintjük a 16 év alatti felhasználót / ügyfelet, kivéve, ha az adott országban ettől eltérő korhatár van érvényben. Ennek megfelelően nem gyűjtünk vagy kezelünk gyermekekre vonatkozó információkat tudatosan. Ha tudomására jut, hogy a Weboldalt gyermekek használják, vagy hogy a szülői beleegyezés ellenőrzése nélkül kapunk adatokat gyermekektől, kérjük, haladéktalanul értesítsen minket. Ezután lépéseket teszünk az érintett információk megsemmisítésére.

1.6. Az adatok különleges kategóriáinak kezelése

A Társaság nem gyűjt faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, genetikai, biometrikus, egészségügyi adatokra, valamint természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatokat (különleges adatkategóriák).

1.7. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Társaság kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli az Ön adatait. Az alábbi célokból és jogalap mentén kezeljük a személyes adatokat (azzal, hogy egyes adatok több különböző jogalap mentén is kezelhetőek):

 • Abból a célból, hogy regisztráljuk a felhasználót a Weboldalon, elkészítsük az ügyfél személyes felhasználói fiókját és hozzáférést biztosítsunk a Szolgáltatásainkhoz, különösen de nem kizárólagosan a képzési eseményeinkhez (jogalap: szerződés kötése és/vagy teljesítése);
 • Abból a célból, hogy biztosítsuk a Szolgáltatásokat, amelyeket megrendelt tőlük vagy amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt (jogalap: szerződés kötése, jogos érdek);
 • Abból a célból, hogy naprakészen tartsuk a Weboldalunkat, beleértve a Szolgáltatásunkhoz kapcsolódó képzési platformot (jogalap: szerződés teljesítése, jogos érdek);
 • Abból a célból, hogy tájékoztassuk Önt, mint ügyfelet a változtatásokról és más bejelentésekről, amelyek a Szolgáltatásokkal kapcsolatosak (jogalap: szerződés teljesítése, jogos érdek);
 • Abból a célból, hogy megfeleljünk a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyéb kötelezettségeinknek az Általános Szerződési Feltételeink alapján (jogalap: szerződés teljesítése, jogos érdek);
 • Abból a célból, hogy a Szolgáltatásainkkal kapcsolatos belső kutatást, fejlesztést, tesztelést és a funkciófejlesztést végezzünk (jogalap: jogos érdek);
 • Abból a célból, hogy kialakítsuk és fenntartsuk a kommunikációt a Társaság és a felhasználó / ügyfél között annak érdekében, hogy tanácsot nyújtsunk a Szolgáltatásokkal kapcsolatban és technikai támogatást biztosítsunk a Weboldal használatával kapcsolatban (jogalap: szerződés teljesítése);
 • Abból a célból, hogy feldolgozzuk a felhasználó / ügyfél kéréseit és panaszait és válaszoljunk rájuk (jogalap: hozzájárulás, jogos érdek);
 • Abból a célból, hogy fejlesszük a Társaság Szolgáltatásainak minőségét az ügyfeleink és a Weboldal felhasználó számára (jogalap: jogos érdek, egyes esetekben hozzájárulás);
 • Abból a célból, hogy megfeleljünk a belső és külső auditkövetelményeknek, beleértve az információbiztonsági intézkedéseket (jogalap: szerződés teljesítése, jogos érdek);
 • Abból a célból, hogy megvédjük a felhasználóinkat bármilyen rosszindulatú cselekménytől (mint pl. csalás), valamint hogy észleljük és kivizsgáljuk a Társaság egyéb biztonsági megfontolásaival kapcsolatos bűncselekményeket (jogalap: jogos érdek, jogi követelményeknek való megfelelés);
 • Analitikai és statisztikai célból (jogalap: jogos érdek);
 • Abból a célból, hogy visszajelzését vagy kérdőívben való részvételét igényeljük (jogalap: jogos érdek, hozzájárulás);
 • Marketingcélból (jogalap: hozzájárulás);
 • Abból a célból, hogy személyre szabjuk a Weboldal felhasználói élményét és olyan típusú tartalmat szolgáltassunk, ami a leginkább érdekes az Ön számára (jogalap: hozzájárulás, egyes esetekben jogos érdek);
 • Abból a célból, hogy válaszoljunk a felügyelő hatósági és bűnüldöző hatósági  megkeresésekre (jogalap: jogi követelményeknek való megfelelés);
 • Abból a célból, hogy a Társaság egyéb jogos érdekeit biztosítsuk, például egy követelés előkészítését (jogalap: jogos érdek)

Ha személyes adatai kezelésének jogalapjaként jogos érdekre hivatkozunk, akkor ezt a jogos érdeket az Ön érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival egyensúlyban gyakoroljuk, az alkalmazandó jogszabályok és a legjobb iparági gyakorlat követelményeivel összhangban. 

Ha egyes adatok feldolgozásának célja megváltozik olyan céllá, ami azzal ellentmondásban áll akkor további hozzájárulást kell kérnünk Öntől.

3. Marketingpreferenciák

 

A Társaság többféle módon is küldhet Önnek marketinginformációkat, többek között e-mailben, telefonon, WhatsAppon, szöveges üzenetekben és online (a Weboldal használata során).

Alapvető fontosságú számunkra, hogy tiszteletben tartsuk az Ön marketing célú megkeresésekkel kapcsolatos preferenciáit és az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok követelményeit. Marketing célú megkereséseket az Ön kifejezett hozzájárulásával küldünk Önnek, vagy akkor, ha jogos érdekünk fűződik a közvetlen marketinghez.

A közvetlen marketingtevékenységünk nem népszerűsít az Ön érdekeivel ellentétes információkat. Például időről időre olyan Szolgáltatásokat ajánlhatunk, amelyekről úgy véljük, hogy érdekelhetik Önt az irántuk való korábbi érdeklődése alapján.

Ön lemondhat a marketing célú megkeresésekről, még akkor is, ha korábban már megadta nekünk a hozzájárulását, és tiltakozhat a közvetlen marketing célú megkeresésekkel szemben is.

Ha úgy dönt, hogy lemond a marketing célú megkeresésekről, vagy tiltakozik a tőlünk érkező közvetlen marketing célú megkeresésekkel szemben, akkor minden általunk küldött marketing e-mailben megtalálja a "leiratkozás" gombot, vagy lépjen kapcsolatba a nemzetközi adatvédelmi tisztviselőnkkel a [email protected] címen.

Ugyanakkor, még ha le is mond a marketing célú megkeresésekről, előfordulhat, hogy szolgáltatási üzeneteket vagy fontos információkat küldünk Önnek az Ön által igényelt/vásárolt Szolgáltatásokkal kapcsolatos tranzakciókról. Erre többek között a szerződés teljesítése céljából van szükség.

4. Biztonság

 

A Társaság az összes vonatkozó jogszabálynak – köztük a GDPR-nak – megfelelő fizikai, adminisztratív és technikai biztonsági intézkedéseket alkalmaz a személyes adatok védelme érdekében. Rendszeresen teszteljük biztonsági intézkedéseinket annak érdekében, hogy azok hatékonyak és eredményesek maradjanak.

Először is, a szokásos vizsgálatot alkalmazzuk a kártékony programok kiszűrésére. A piacon elérhető egyik legjobb antivírus terméket használjuk.

A Társaság az adatok minimalizálásának elvét követi. Alkalmazottainknak csak a szükséges adatokhoz biztosítunk hozzáférést (és csak azoknak, akiknek a funkciójuk ellátásához szükségük van a megfelelő adatokhoz való hozzáférésre). Rendszeres képzést biztosítunk alkalmazottaink számára az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó irányelveinkről.

A személyes adatok vállalaton kívüli továbbítása során VPN-t, titkosítást és jelszóvédelmet alkalmazunk.

5. A személyes adatok tárolásának helye és az adatmegőrzési időszak

 

Miután megkaptuk az Ön adatait, minden ésszerű eljárást és biztonsági intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy elkerüljük a kapott adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok elvesztését, nyilvánosságra hozatalát vagy módosítását.

Az Ön személyes adatait – amelyeket összegyűjtöttünk –- a Társaság tulajdonában lévő vagy általa üzemeltetett biztonságos informatikai rendszerekben és európai felhőrendszerekben tároljuk.

A személyes adatokat csak addig őrizzük meg, ameddig az szükséges azon célok teljesítéséhez, amelyek érdekében gyűjtöttük őket, beleértve a jogi követelmények teljesítését, a könyvelést vagy a jelentéstételt, valamint az ügyfelekkel kötött megállapodások teljesítésének biztosítását.

A személyes adatok megfelelő megőrzési időtartamának meghatározásakor az adatkezelés céljai mellett figyelembe vesszük az adatok jellegét és kategóriáját, az adatok jogosulatlan felhasználásából vagy nyilvánosságra hozatalából eredő esetleges kár kockázatát, valamint az alkalmazandó jogszabályok vonatkozó követelményeit is.

Az ügyfeleinkre vonatkozó alapvető adatokat általában az ügyfélkapcsolat megszűnését követő öt (5) évig őrizzük meg (adózási és jogi célokból).

Ha a Szolgáltatásainkat igénybe vevő ügyfél lakóhelye szerinti ország jogszabályai olyan elévülési határidőket tartalmaznak, amelyek meghatározzák azt az időszakot, amelyen belül Ön igényt vagy pert nyújthat be velünk szemben, és ezért az Önnel fennálló jogviszony megfelelő bizonyítékára van szükségünk, akkor az Ön személyes adatait ezen időszak alatt kezelhetjük.

Idővel minimalizálhatjuk az Önről kezelt adatokat, vagy akár anonimizálhatjuk is azokat (kutatási vagy statisztikai célokra), így azok már nem kapcsolódnak személyesen Önhöz. Ha bizonyos adatokat anonimizálunk, akkor gyakorlatilag korlátlan ideig használhatjuk azokat, mivel már nem tartalmaznak személyes adatokat.

Ha személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezelünk (különösen marketing célokra), akkor Önnek joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, vagy kérheti az adatok törlését, illetve az adatok kezelésének ideiglenes felfüggesztését. Ezzel kapcsolatban kérjük, forduljon a nemzetközi adatvédelmi tisztviselőnkhöz a [email protected] e-mail címen.

6. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala és továbbítása

 

A személyes adatokat megoszthatjuk harmadik felekkel (vagy továbbíthatjuk nekik vagy hozzáférést biztosíthatunk hozzájuk), többek között az alábbiakkal:

 • Laba csoport: Meg kell osztanunk az Ön személyes adatait a vállalatcsoportunk azon tagjaival, amelyek a megbízásunkból dolgoznak, és amelyeknek szükségük van az Ön személyes adataihoz való hozzáférésre ahhoz, hogy elvégezhessék munkájukat, például a számlázás feldolgozását, az ügyfélszolgálat biztosítását stb.
 • Beszállítók, tanácsadók és egyéb szolgáltatók: Megoszthatjuk az Ön személyes adatait olyan harmadik fél beszállítóinkkal, tanácsadóinkkal és egyéb szolgáltatóinkkal, akik a megbízásunkból dolgoznak, és akiknek szükségük van az Ön személyes adataihoz való hozzáférésre munkájuk elvégzéséhez, mint például a Weboldal karbantartása, számlázás feldolgozása, számviteli és jogi támogatás, CRM rendszer stb. Ezek a szolgáltatók kizárólag a Társaságnak nyújtott szolgáltatásaik teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel az Ön személyes adatait.
 • Állami, szövetségi és egyéb szabályozó, közigazgatási vagy bűnüldöző hatóságok vagy ügynökségek, valamint bíróságok: Személyes adatait közölhetjük ilyen harmadik fél számára, ha (1) úgy véljük, hogy a közlés ésszerűen szükséges bármely alkalmazandó jogszabálynak, egyéb szabályozásnak vagy jogi eljárásnak való megfeleléshez, (2) bírósági ítéletet, közigazgatási hatóság döntését vagy kormányzati kérést kapunk (például házkutatási parancs, idézés, jogszabály, bírósági végzés, adatszegésről szóló értesítés stb.), (3) a Weboldal biztonságának vagy integritásának védelme érdekében, (4) annak érdekében, hogy a Társaságot és ügyfeleinket megvédjük a károktól vagy illegális tevékenységektől.
 • Egyéb típusú harmadik felek: Közölhetjük az Ön személyes adatait (1) olyan vészhelyzetben, amelyről jóhiszeműen úgy véljük, hogy szükségessé teszi az információközlést, hogy segítsünk megakadályozni bármely személy halálát vagy súlyos testi sérülését, vagy (2) ha Ön kér minket arra, hogy személyes adatait osszuk meg egy harmadik féllel.

Személyes adatait továbbíthatjuk az Ön lakóhelye szerinti ország és olyan harmadik országok vagy területek között, amelyeknek az adatvédelmi jogszabályai eltérhetnek az Ön lakóhelye szerinti országétól. A személyes adatok egyes címzettjei az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban lehetnek, amelyek jogszabályai nem feltétlenül biztosítanak azonos szintű adatvédelmet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Társaság csak akkor továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívülre, ha az szükséges a jelen Szabályzatban meghatározott célokból, feltéve, hogy megfelelő biztosíték van arra, hogy az Ön mint érintett jogai és szabadságai védve vannak.

Ilyen esetekben megfelelő garanciákat biztosítunk az Ön adatainak védelmére, amelyek megfelelnek jogi kötelezettségeinknek és az alkalmazandó jogszabályoknak, beleértve a GDPR 44-49. cikkének rendelkezéseit. Az Ön adatainak olyan harmadik országokba történő továbbítása során, amelyekre nem vonatkozik az Európai Bizottság "megfelelőségi határozata", a Társaság az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételeket, kötelező vállalati szabályokat és az adattovábbításra és -feldolgozásra vonatkozó különleges megállapodásokat alkalmaz. Ezen túlmenően minden adatátvevőtől megköveteljük, hogy biztosítsa a személyes adatok megfelelő szintű védelmét és biztonságát.

Tudnia kell, hogy személyes adatait soha nem adjuk el harmadik feleknek.

Összeolvadás, átszervezés vagy hasonló vállalati esemény, illetve a Társaság vagy a Társaság eszközei egy részének eladása esetén az általunk gyűjtött információk – beleértve a személyes adatok is – átadhatók egy másik cégnek/szervezetnek (az összeolvadás vagy felvásárlás függvényében). Kétségtelen, hogy minden ilyen adattovábbítás az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok és a jelen Szabályzatban meghatározott titoktartási kötelezettségeink szerint történik.

7. Harmadik fél által biztosított tartalmak/linkek

 

Weboldalunkon más vállalatok weboldalaira és szolgáltatásaira mutató tartalmakat és linkeket találhat. Ezeket a weboldalakat nem ellenőrizzük. Minden ilyen harmadik fél kizárólagosan felelős az üzleti tevékenységére és weboldalának működésére vonatkozó jogszabályok és előírások betartásáért. Ezeknek a webhelyeknek és szolgáltatásoknak saját adatvédelmi és ügyfélszolgálati szabályzataik lehetnek. Javasoljuk, hogy mielőtt bármelyik harmadik fél weboldalán megadná az adatait, olvassa el a harmadik fél weboldalainak adatvédelmi irányelveit.

8. Az érintettek jogai

 

Az Európai Unió jogszabályai, különösen a GDPR és a vonatkozó nemzeti jogszabályok által előírt adatvédelmi jogokat biztosítunk Önnek. Önt a következő jogok illetik meg:

 • Hozzáférési jog: lehetővé teszi, hogy másolatot kapjon az általunk kezelt személyes adatairól, és részletes tájékoztatást kapjon arról, hogy hogyan és miért kezeljük ezeket az adatokat.
 • Helyesbítéshez való jog: lehetővé teszi az általunk kezelt hiányos vagy pontatlan személyes adatok módosítását. Ha úgy találja, hogy egyes adatai helytelenek vagy elavultak, tájékoztasson minket. Bizonyos esetekben azonban nem áll módunkban megváltoztatni az Ön adatait. Például nem tudjuk megváltoztatni az ügyfélszámla adatait, a hitelesítéshez és az online oktatási platformhoz való hozzáféréshez használt felhasználónevet és jelszót.
 • A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog") és az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása: Ez a jog lehetővé teszi, hogy kérje az adatok törlését, ha a Társaságnak nincs jogalapja az adatkezelés folytatására. Ha az Ön adatait hozzájárulás alapján kezeljük (különösen marketingcélokra), a további adatkezelés bármikor leállítható a hozzájárulás visszavonásával, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A Társaság a GDPR 17. cikkében említett esetekben a kezelt személyes adatokat is törli. Ugyanakkor nem mindig tudjuk teljesíteni az adatok törlésére irányuló kérését, amelynek konkrét okairól Önt a kérelemre adott válaszban tájékoztatni fogjuk.
 • Az Ön adatainak kezelése elleni tiltakozás joga: lehetővé teszi, hogy tiltakozzon, ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak kezelése sérti az Ön jogait és szabadságait. Bizonyos esetekben bizonyítani tudjuk, hogy az Ön személyes adatainak kezelésére olyan jelentős jogi indokok állnak fenn, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival és szabadságaival szemben. Önnek abszolút joga van tiltakozni a közvetlen marketing célú adatkezelés ellen.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: lehetővé teszi az adatkezelés felfüggesztését vagy korlátozását. Ez azt a követelményt jelenti, hogy bizonyos körülmények között le kell állítani a személyes adatok kezelését, kivéve a tárolást, nevezetesen: (a) Ön azt szeretné, hogy megállapítsuk az adatok pontosságát, (b) ha jogellenesen kezeljük az Ön adatait, de Ön nem kívánja törölni azokat, (c) ha az Ön adatainak tárolására szükség van, mivel ezek az adatok szükségesek egy jogi igény megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez, még akkor is, ha leállítottuk az ilyen adatok kezelését, (d) Ön tiltakozott az adatainak általunk történő kezelése ellen, de meg kell állapítanunk az elsődleges jogi indokokat, hogy azoknak megfelelően járjunk el.
 • Az adathordozhatósághoz való jog: lehetővé teszi, hogy Ön kérje a személyes adatok továbbítását az Ön vagy az Ön által választott harmadik fél részére, bizonyos esetekben strukturált, általános, géppel olvasható formátumban. Ez a jog csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor az adatokat az Ön hozzájárulása alapján vagy az Önnel kötött szerződés megkötése és teljesítése céljából kaptuk meg Öntől.
 • Az automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó jog, beleértve a profilalkotást is: Önnek joga van ahhoz, hogy ne legyen tárgya olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntésnek, ideértve a profilalkotást is, amely jogi következményekkel jár vagy jelentős hatással van Önre.
 • Panaszhoz való jog. Az uniós jogszabályok lehetővé teszik, hogy panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságnál (adatvédelmi szabályozó hatóság). A magyarországi felhasználóink a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál) tehetnek panaszt.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor kapcsolatba lép velünk, végig kell mennie az azonosítási folyamaton, és be kell nyújtania konkrét igényeit, hogy feldolgozhassuk kérését, és jogszerű indokok alapján választ adhassunk. Ha nem tudjuk Önt azonosítani az üzeneteken keresztül, vagy alapos gyanúnk van az Ön személyazonosságával kapcsolatban, kérhetjük, hogy igazolja személyazonosságát. Csak így tudjuk elkerülni, hogy adatait olyan személynek adjuk ki, aki esetleg Önt megszemélyesítheti, azaz az azonosítási folyamat az Ön érdekében történik. Az ellenőrzés céljából gyűjtött további információkat kizárólag a személyazonosság ellenőrzésére használjuk fel.

A kéréseket a lehető leggyorsabban dolgozzuk fel, de ne feledje, hogy a teljes körű és jogszerű válasz megadása összetett folyamat, amely akár egy hónapig vagy még tovább is eltarthat. Értesítjük Önt, ha több időre van szükségünk a válasz elkészítéséhez.

9. Kapcsolat

 

Ha bármilyen kérdése van, vagy panaszt szeretne tenni a jelen Szabályzattal vagy az Ön személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal.

A nemzetközi adatvédelmi tisztviselőt (DPO), Stanislav Kovalenkót neveztük ki kapcsolattartónak az Ön adatainak védelmével és kezelésével kapcsolatos kérdések vagy észrevételek esetén.

Az adatvédelmi tisztviselővel a következő e-mail címen veheti fel a kapcsolatot: [email protected].